Komunikacja kryzysowa

  • staramy się poprzez ciągłość komunikacji, zarówno wewnętrznej, jak i zewnętrznej, przewidzieć i możliwie przeciwdziałać sytuacjom kryzysowym
  • tworzymy strategię działań dla każdej potencjalnej sytuacji kryzysowej, opracowujemy kryzysowe Q&A
  • informujemy opinię publiczną poprzez pisanie oświadczeń i komunikatów
  • przygotowujemy przedstawicieli firmy do wystąpień i rozmów z dziennikarzami
  • naszymi działaniami niwelujemy negatywne emocje odbiorców oraz minimalizujemy negatywne skutki kryzysu
  • monitorujemy na bieżąco social media, by przeciwdziałać kryzysom