Relacje z mediami

W ramach relacji z mediami:

  • przygotowujemy i wysyłamy do mediów profesjonalne informacje prasowe o Tobie, Twojej firmie oraz jej produktach/usługach
  • organizujemy profesjonalne konferencje prasowe i briefingi
  • analizujemy media i tworzymy bazy dziennikarzy
  • prowadzimy Biuro Prasowe Twojej firmy i pełnimy rolę rzecznika prasowego
  • stwarzamy możliwości wypowiedzi w prasie drukowanej, telewizji, radiu, internecie
  • kreujemy preteksty medialne
  • piszemy teksty przemówień, wystąpień okolicznościowych
  • redagujemy teksty sponsorowane, hasła, foldery i ulotki